Hosted Services

Serverhotell (Hosted Services) innebär att programvara, infrastruktur, lagring, kapacitet och kompetens köps som tjänst. Fokuset flyttas från att köpa och driva själv till att hyra de komponenter som krävs för att god serverdrift ska uppnås. Genom att lägga ut serverdrift till ett serverhotell fördelas även kostnadsbilden vilket medför att totalkostnaden reduceras radikalt.

Serverhotell

Ett serverhotell skiljer sig från ett webbhotell där kunder på ett webbhotell delar resurser på en och samma server medans på ett serverhotell så få en kund tillgång till en virtuell server eller en helt egen fysisk server.

Webbhotell

Vilket webbhotell som är det bästa är nog en fråga de allra flesta ställer sig när företaget ska byta eller skaffa webbhotell för första gången. Det bästa webbhotellet är helt enkelt det webbhotell som alltid levererar ditt företags hemsida till besökaren.

Se även våra Cloud Services (SaaS) vi erbjuder

Prova en ProSecure Hosted lösning

De flesta IaaS lösningarna kan du prova 14-30 dagar utan extra kostnad, kontakta oss.

[contact-form-7 id=”1453″ title=”Kontakta oss”]