Hosted VMware

Hosted VMware är en fullt skalbar elastisk ”Infrastructure as a Service” (IaaS) tjänst där ni lätt kan anpassa era servrar efter er organisations behov för stunden. Ipeers roll i denna lösning är att bidra med en molntjänst där er organisation snabbt kan växa obehindrat utan behov av hårdvaruinvesteringar.

Möjligheter

 • Lägg kritiska applikationer i molnet där de vid behov och utan fördröjning kan växa obehindrat
 • Kör hela er organisations infrastruktur i vårt moln, detta gör att ni inte behöver ha ett lokalt datacenter med alla kostnader detta innefattar
 • Lös lätt tillfälliga behov av att snabbt få upp till exempel utvecklingsservrar för ett tidsbegränsat projekt
 • Lägg upp en tillfällig resurs endast över en dag om ni förutser ett ökat tillfälligt behov, det finns ingen tidsbegränsning för hur länge en resurs kan ligga uppe i vårt moln
 • Ha era servrar vilande (avstängda) i vårt moln, ni startar dem endast när ni har behov av dem och då betalar ni endast för lagringsytan er organisation utnyttjar
 • Behov av att ha servrar som hostas på en stabil och skalbar plattform
 • Kontrollera helt om er egen del av molnet och kan utöka eller minska era servrars resurser. Till exempel minne, CPU, diskstorlek. Ni kan även via administrationsgränssnitt skapa nya servrar. Utan att behöva beakta en intern eller extern IT-organisations ledtider.
 • Administrera själv operativsystem och applikationer som körs i molnet (fjärrstyrning)
 • Lagra era data med redundant teknik på datorhallar i Sverige med vår vCloudlösnings infrastruktur och säkerställ efterlevnad av svenska regelverk, snarare än utländska.

Fördelar

Som kund i vårt vCloud moln får ni alla fördelar en IaaS tjänst har. Ni kan helt själv skala upp, ned, ut och in era serverbaserade tjänster. Detta betyder att ni direkt och utan fördröjning kan:

 • Lägga till eller ta bort resurser på befintliga servrar
 • Skapa nya servrar
 • Ta bort servrar

Ni slipper helt huvudvärken det innebär med resursallokering i en lokal infrastruktur, vi sköter detta helt utan att ni som kund märker av det.

Kostnader för detta är baserad på det ni behöver och faktiskt utnyttjar dagligen snarare än inköp av resurser som ni kanske kommer behöva under en hårdvaras livslängd på 3-5 år.