Cloud Internet Protection

SaaS-säkerhet och kontroll på webbtrafiken. Det lätta, säkra, enkla och kompletta skyddet. Maximalt skydd mot skadlig kod för alla hot på webben. Förhindrar informationsläckage. Inga initiala investeringar, inget underhåll. Webbaserad hantering varifrån som helst, när som helst. Omedelbar uppstart.

  • Webbskydd och skydd mot skadlig kod såsom botar, nätfiske, skadligt aktivt innehåll och andra hot för webb 2.0
  • Kontroll av webbläsaren
  • Detaljerad kontroll av applikationer för webb 2.0 som inte är relaterade till arbetet
  • Kontroll av bandbreddsutnyttjande
  • Dynamisk och statisk URL-filtrering
  • Förhindrande av informationsläckage (DLP)
  • Forensisk analys av internetaktiviteten