Cloud Online Backup

Cloud Online Backup är en robust och säker online backup-tjänst som krypterar och sedan säkerhetskopierar er önskade data till molnet. Det är bara ni som har tillgång till er krypterade säkerhetskopia då endast ni har tillgång till krypteringsnyckeln. Ni kan själva bestämma om ni vill göra en manuell backuptagning eller schemalägga backuptagningar under en viss dag och klockslag. Er data finns tillgängligt dygnet runt och ni kan enkelt återläsa er backup när så önskas.

Vår online backup-tjänst erbjuds i två versioner:

Cloud Online Backup – Workstation

Med Cloud Backup Workstation kan ni ta online backup av er bärbara eller stationära dator. Det finns stöd för Windows, Mac OS X och Linux. Ni kan välja mellan att ta backup av hela arbetsstationen eller bara vissa filer. Dokument, favoriter och Outlook är några exempel på vad som kan säkerhetskopieras med Cloud Backup Workstation.

Cloud Online Backup – Server

Har ni en serverlösning på er arbetsplats eller hos en annan leverantör? Med Cloud Backup Server kan ni även ta online backup på applikationer som t.ex. Microsoft Exchange 2007/2010 samt MSSQL- och MySQL-databaser.

Toppsäkert datacenter

Alla dina data sparas off-site (på annan geografisk plats) i vårt datacenter. Detta eliminerar faror som stöld och brand som annars hotar er lokala backup. Datacentret har redundant Internetanslutning och övervakas 24/7/365.

Krypterad filöverföring

All data krypteras på er dator eller server innan det överförs till oss. Det är bara ni som har tillgång till er krypterade säkerhetskopia då endast ni har tillgång till krypteringsnyckeln. Krypteringen garanterar maximal sekretess.

Automatisk och schemalagd backup

Ni som användare kan enkelt sätta upp ett schema då er backup skall genomföras. Backup kan genomföras en till flera gånger dagligen, veckovis eller månadsvis. Det finns ingen begränsning på antalet backups.

Manuell backup

Ni kan enkelt även genomföra manuella backuper närsomhelst och varsomhelst. Detta innebär att ni kan välja en fil eller mapp som skall säkerhetskopieras. En manuell backup påverkar inte schemalagda backuper utan dessa körs som vanligt.

Återläsning av data

Att återläsa data genomförs snabbt och effektivt. Vid behov kan ni enkelt via mjukvaruklienten återläsa filer och mappar dit ni önskar. Detta kan ni göra när som helst på dygnet.

Filbackup

Skulle det vara så att ni arbetar med eller har öppna filer när backup körs så tar tjänsten via så kallad shadow copy backup på era öppna filer. Ni kan alltså fortsätta arbeta med filer medan backup körs.

Exchange,MS SQL, MySQL

Ni kan enkelt ta backup av er Exchange Server 2007/2010. Välj mellan att ta backup av hela er Exchange Server eller på enskilda mappar. Möjlighet för att ta backup av MSSQL och MySQL finns också. En så kallad hot backup kan tas medan er databas körs.