Cloud Systems Management

Det nya sättet att drifta, övervaka och supportera IT-system. Hantering av era tillgångar. Sluta släck bränder och sänk era IT-kostnader drastiskt. Tillhandahåll IT centralt. Låt IT vara enkelt. Ge slutanvändarna den bästa supportupplevelse oavsett var de befinner sig.

 • 100% molnbaserad lösning
  Ingen ytterligare infrastruktur eller underhållskostnader. Hanterar alla klienter varifrån och när som helst. Windows, Mac OS/X, Android och IOS.
 • Agentbaserad
  Agenten hanterar Brandvägg, NAT och är VPN-anpassad.
 • Mjukvarulicenshantering
  Spårar all installerad mjukvara.
 • Varningar & övervakning
  Kontrollerar CPU, minne, diskanvändning, tjänster, exchangeservrar m.m. för prestanda, varningar etc, allt i realtid.
 • Patch-hantering
 • Automatiserar uppdateringar och patchar för all installerad mjukvara, vanliga sårbarheter i Flash & Acrobat.
 • Utrullning av mjukvara
  Rulla ut ny mjukvara och uppdateringar.
 • Policys
  Sätt upp de policys som behövs för er IT-miljö.
 • Fjärrstyrd åtkomst
  Olika verktyg som låter oss arbeta med flera enheter utan att störa användaren, även då enheterna är avstängda (WoL).
 • Fjärrstyrning
  Åtkomst till skrivbordet, dela med användaren eller ta full kontroll. För att kunna hjälpa till utan att vara på plats.
 • Scripting & snabba jobb
  Bygger egna script och starta dem manuellt, schemalagt eller som svar på en varning.
 • Schemalagda genomgångar samt on demand
  Håller koll på alla förändringar som gjorts på klienten i fråga om hårdvara, mjukvara eller systemet.
 • Rapporter
  Ta reda på vem som gör vad och när och vad som drar mest prestanda. Eller se hur maskinparken mår.
 • Supportsystem
  Organisera, klassificera och prioritera felsökning för ärenden. Supportsystemet låter oss dokumentera, dela och återanvända tekniska svar för ärendehantering.
 • Säker kommunikation
  All kommunikation mellan agent och molnet krypteras.